Αρχική σελίδα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικές Δελτίο Τύπου Εσπερίδων Μηχανογραφικού 2017

Δελτίο Τύπου Εσπερίδων Μηχανογραφικού 2017
Δελτίο Τύπου


Διοργάνωση τριών εσπερίδων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου 2017

(για τα Λύκεια ευθύνης του υπευθύνου Σ.Ε.Π. κ. Τσαπουρνά).