Παράταση Μηχ.2017

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων


Α. Η προθεσμία για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2017 παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 18-7-2017.


Β. Για την υποστήριξη των υποψηφίων κατά την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα λειτουργήσουν στις 18-7-2017, ημέρα Τρίτη και ώρες λειτουργίας σχολείων.


Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας.